Γίνε μέλος στο Π.Ε.Σ.Ρ

Γίνε μέλος στο Π.Ε.Σ.Ρ

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μελών: τα Δόκιμα, τα Τακτικά και τα Επίτιμα μέλη.
Τα μέλη ενημερώνονται πρώτα για όλες τις δραστηριότητες του Π.Ε.Σ.Ρ κι επιπλέον απολαμβάνουν ειδικές τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τους κατά καιρούς εξωτερικούς συνεργάτες του Π.Ε.Σ.Ρ.

ΔΟΚΙΜΟ ΜΕΛΟΣ – Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνουν σπουδαστές της διετούς εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
α) Οι ασκούντες της Ρεφλεξολογίας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη βασική διετούς εκπαίδευση όπως αυτή ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.
β) Τα πιστοποιημένα μέλη ομότιμου Σωματείου αναγνωρισμένου στο εξωτερικό, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή των Μελών.
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ