Tο Π.Ε.Σ.Ρ

Tο Π.Ε.Σ.Ρ

Το ΠΕΣΡ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την ανάπτυξη, την προώθηση και την αναγνώριση του επαγγέλματος της Ρεφλεξολογίας, καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας στην άσκησή του.
Τα Πιστοποιημένα μέλη της Π.Ε.Σ.Ρ έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 ετείς σπουδές (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση), έχουν πιστοποιηθεί από το Π.Ε.Σ.Ρ και οφείλουν να συνεχίσουν να επιμορφώνονται και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο χώρο της Ρεφλεξολογίας.
Μεταξύ των θεμάτων που θεωρούνται πολύ σημαντικά από το Π.Ε.Σ.Ρ είναι:
• η αναγνώριση του επαγγέλματος και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Ρεφλεξολόγων
• η προάσπιση των συνταγματικών, κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών των Ρεφλεξολόγων και ειδικότερα του συνταγματικού δικαιώματος τους να ασκούν ελεύθερα και απρόσκοπτα το επάγγελμα τους.
• η ενημέρωση κρατικών και επιστημονικών φορέων καθώς και του ευρύτερου κοινού σε σχέση με την Ρεφλεξολογία
• η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας σε σχέση με την Ρεφλεξολογία
• η παροχή έγκυρων πληροφοριών σε σχέση με την Ρεφλεξολογία
Μέσω των προσπαθειών του Π.Ε.Σ.Ρ για τη διασφάλιση της σωστής άσκησης της Ρεφλεξολογίας στην Ελλάδα, δίνει στα μέλη της την δυνατότητα να έχουν ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας και άσκησης του αντικειμένου τους. Επίσης, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους για την Ρεφλεξολογία καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη λειτουργία του Π.Ε.Σ.Ρ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
• Αλίκη Βυθούλκα – Πρόεδρος
• Δέσποινα Καρελιώτου – Αντιπρόεδρος
• Ερρίκος Μπέζα – Γ. Γραμματέας
• Μαρία Λίλιτ Αβανεσόβα – Αν. Γραμματέας
• Κυριακή (Κέλλυ) Καζάκου – Ταμίας

• ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
• ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ