Καταστατικό

Για να δείτε το καταστατικό μας παρακαλούμε πηγαίνετε εδώ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας.