Το Σωματείο ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006 με την Επωνυμία ‘’Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων’’ και το διακριτικό τίτλο ‘’Π.Ε.Σ.Ρ.’’

Στόχος των μελών ήταν η δημιουργία ενός Σωματείου,το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην κατοχύρωση του επαγγέλματος της Ρεφλεξολογίας. Τα μέλη του ήταν όλα επαγγελματίες με έναρξη στην Εφορία ή με εξηρτημένη εργασία. Στις 17 Νοεμβρίου 2016 τροποποιήθηκε το καταστατικό και πλέον μπορούν να γίνουν μέλη όλοι οι Ρεφλεξολόγοι.