Για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό παρακαλούμε πηγαίνετε εδώ