Τα αναγνωρισμένα από το Π.Ε.Σ.Ρ., εργαστήρια ρεφλεξολογίας θα ελέγχονται και θα υποδεικνύονται από το Σωματείο και θα έχουν το δικαίωμα να αναγράφουν σε πιστοποιητικό το οποίο θα χορηγείται από το Π.Ε.Σ.Ρ., το διακριτικό « αναγνωρισμένο εργαστήριο από το Π.Ε.Σ.Ρ.». Τα αναγνωρισμένα από το Π.Ε.Σ.Ρ., εργαστήρια ρεφλεξολογίας θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :
α) ο χώρος του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι καθαρός και να πληρεί τους κανόνες υγιεινής.
β) ο χώρος αυτός θα διαρρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει :

– Δωμάτιο αναμονής πελατών
– Τουαλέτα με νιπτήρα
– Ξεχωριστό χώρο συνεδρίας ο οποίος να περιέχει τα απαραίτητα για την εξάσκηση της ρεφλεξολογίας (κρεβάτι ή πολυθρόνα, σκαμπό κ.λ.π.)

γ) να μην υπάρχει οπτική ή ακουστική επαφή μεταξύ του χώρου υποδοχής και του χώρου συνεδρίας.
δ) τα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης υποψήφια μέλη οφείλουν να αποστέλλουν φωτογραφικό υλικό από τον χώρο τους, για να λάβουν προσωρινή έγκριση αναγνώρισης από το Π.Ε.Σ.Ρ. Η τελική έγκριση θα δίδεται μετά την αυτοψία.