Διαπιστευμένες σχολές

Το ΠΕΣΡ, Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο  Ρεφλεξολόγων διαπιστεύει της παρακάτω σχολές ως εκπαιδευτήρια Ρεφλεξολογίας. Το ΠΕΣΡ είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που διαπιστεύει εκπαιδευτήρια και επιπλέον προστατεύει, προωθεί και αναβαθμίζει τον Επαγγελματία Ρεφλεξολόγο.

Γλυφάδα,Καλαμών 3,
Νυμφαίου 4,Υμηττός Τ.Κ.16675
Τηλ.Κέντρο 210 8010111

e-mail: info@akadimia.gr
website:www.akadimia.gr

Παπαναστασίου 12
Αιγάλεω,Τ.Κ.12241
Μετρό Αιγάλεω
Τηλ.2121064796-2110125923,

e-mail:info@beholistic.gr
website: www.beholistic.gr

Ροδόπης 38-
Βριλλήσια Τ.Κ. 15235
Τηλ.210-8035068

e-mail:atsiopana@gmail.com
website: www.alternativethinking.gr

Κολοκοτρώνη 10,
Κηφισιά Τ.Κ.14562 (Εμπορικό Κέντρο Κερασιές)
Τηλ.2108088258

e-mail:info@health-studies.gr
website: www.health-studies.gr

ΕΦΟΔΟΥ 3,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ
Τ.Κ. 71303,
2810285982
kepansi@otenet.gr
https://www.morfikepansi.edu.gr


Εθν. Αμύνης 28,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54621
Τηλ. 2315314604

info@kinetiks.gr
www.kinetiks.gr

Το σωματείο Π.Ε.Σ.Ρ. είναι Εποπτική Αρχή βάσει του άρθρου 97 του αστικού κώδικα, ο ελεγκτικός μηχανισμός της διαπίστευσης έχει στόχο την αναβάθμιση και την διαφάνεια του κλάδου.