Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων

Διαπιστευμένες Σχολές

Το Π.Ε.Σ.Ρ., Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο  Ρεφλεξολόγων διαπιστεύει τις παρακάτω Σχολές ως εκπαιδευτήρια επαγγελματικής κατάρτισης στην Ρεφλεξολογία.
Το Π.Ε.Σ.Ρ. είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που διαπιστεύει διετή εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έτσι προστατεύει, προωθεί και αναβαθμίζει τον Επαγγελματία Ρεφλεξολόγο.

Το σωματείο Π.Ε.Σ.Ρ. είναι Εποπτική Αρχή βάσει του άρθρου 97 του αστικού κώδικα, ο ελεγκτικός μηχανισμός της διαπίστευσης έχει στόχο την αναβάθμιση και την διαφάνεια του κλάδου.