Εκπαίδευση Ρεφλεξολογίας

Το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (Π.Ε.Σ.Ρ.), για να αναβαθμίσει τη Ρεφλεξολογία και για να καλύψει τη κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών για τη προστασία της Ρεφλεξολογίας, των Ρεφλεξολόγων καθώς και του πολίτη που επιθυμεί να δεχθεί τις υπηρεσίες του ρεφλεξολόγου, έχει θέσει αρχές, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την Εκπαίδευση της  Ρεφλεξολογίας

Οι κανονισμοί αυτοί, που ακολουθούν τις αρχές Συλλόγου Ευρωπαϊκών χωρών, θα βοηθήσουν αργότερα τον αρμόδιο φορέα του κράτους, να θέσει τους δικούς του κανονισμούς και νόμους.

Εκπαίδευση Ρεφλεξολογίας