Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων

Ατομική Επιχείρηση

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του ρεφλεξολόγου, ως ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης με τα εξής δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στοιχεία ταυτότητας:
α) Αστυνομική ταυτότητα (Έλληνες πολίτες)
β) Διαβατήριο σε ισχύ (πολίτες Ε.Ε.)
γ) Διαβατήριο, άδεια παραμονής (πολίτες εκτός Ε.Ε.), άδεια εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους)

Παραστατικό για την έδρα
α) Μίσθωση: μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη
β) Δωρεάν παραχώρηση μέχρι Α΄ βαθμού συγγένειας: υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης με το γνήσιο της υπογραφής (περιγραφή του ακινήτου και μνεία για άρση του οικογενειακού ασύλου για τυχόν φορολογικό έλεγχο) και το Ε9 του ιδιοκτήτη
γ) Ιδιόχρηση: Ε9 αν η αγορά είναι εντός του τρέχοντος έτους, το συμβόλαιο αγοράς και υπεύθυνη δήλωση ιδιόχρησης (περιγραφή του ακινήτου και μνεία για άρση του οικογενειακού ασύλου για τυχόν φορολογικό έλεγχο)

Ασφαλιστικός φορέας μελών
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από ΕΦΚΑ

Επιμελητήριο ή Σωματείο
α) Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο που απαιτείται
β) Βεβαίωση συλλόγου

Σύμβαση έργου (αν υπάρχει)

Για δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται προέγκριση άδειας λειτουργίας από τον αρμόδιο Δήμο

Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ1 και Μ2 που τα παραλαμβάνουμε από την εφορία

Όλα τα δικαιολογητικά πρωτότυπα και απλές φωτοτυπίες
Απαιτείται η παρουσία του ίδιου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου με το γνήσιο της υπογραφής

ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

1. Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ
2. Επαγγελματικό επιμελητήριο
3. Εφορία-Μητρώο
4. Εγγραφή στον ΕΦΚΑ
5. Εγγραφή στο επαγγελματικό επιμελητήριο
6. Εφορία-θεώρηση βιβλίων και μπλοκ.

Κωδ. Ρεφλεξολογίας 86901912