Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων

Αναγνώριση Επαγγέλματος

Το Π.Ε.Σ.Ρ. μέσω των νομικών συμβούλων του, αλλά και την επαγγελματική εμπειρία των μελών, όλο και περισσότερο αγωνίζεται για την αναβάθμιση της αναγνώρισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος των Ρεφλεξολόγων.
Η υπηρεσία της ρεφλεξολογίας, ήδη ως ελεύθερο επάγγελμα προστατεύεται από το νόμο περί ελευθερίας των επαγγελμάτων.
Το Π.Ε.Σ.Ρ έχει κάνει διάφορους συντονισμούς σε σχέση με τον Ο.Α.Ε.Ε., τις Εφορίες και ιδιαίτερα το ΤΑΧΙS, έτσι ώστε να υπάρχει αναγνωρισμένος κωδικός στο επάγγελμα του ρεφλεξολόγου. (86.90.19.12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ)
Είναι συνέχεια σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία για την βελτίωση των επαγγελματικών όρων εργασίας, καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν τους ρεφλεξολόγους.